Zadzwoń do nas: 52 302 44 25

Klauzula RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Morawscy Sp. z o.o. z siedzibą w Grochowiskach Księżych pod numerem 24b, 88-420 Rogowo.

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana przekazanych danych osobowych w celach:

– nawiązania współpracy,

– przedstawienia ofert,

– realizacji zamówień (umowy kupna-sprzedaży),

– udzielania odpowiedzi na pytania lub skargi,

– archiwalnych.

Państwa dane osobowe pozyskane są bezpośrednio od Państwa (przy rozpoczęciu współpracy handlowej) w wyniku zawartych umów poprzez wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak nieprzekazanie wymaganych danych osobowych może skutkować brakiem możliwości realizacji umów kupna-sprzedaży. Mają Państwo również prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Obowiązek i zakres podania danych osobowych wynika przepisów prawa. Odbiorcami Państwa danych mogą być stosownie do przepisów prawa organy administracji państwowej i banki.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Morawscy Sp. z o.o. nie powołała Inspektora Ochrony Danych. W sprawach danych osobowych przetwarzanych przez administratora prosimy kontaktować się pod adresem: marketing@wedlinymorawscy.pl